Info & Priser

Föreningen

Karlsborgs hamnförening , sedermera sommarstugeförening bildades 1971 och är belägen vid havet öster om Lövön i Holmsund.

Bildandet av hamnförening berodde i första hand på ett behov av upprustning av befintliga bryggor, där sommarstugeägare som saknade väg till stugan eller hade stugan på någon av öarna i området tidigare givits möjligheter att ankra sina båtar och parkera sina fordon. Bryggorna var dock av ålderdomlig karaktär och i början på 90-talet ersattes dessa med moderna flytbryggor för 84 båtplatser med Y-bommar, samt 3 gästplatser. Samtidigt muddrades hamnen och inseglings-rännan. Inseglingsdjupet är begränsat och är vid normalt vattenstånd cirka 1,2 m.

Hamn-anläggningen har under åren förbättrats med 16 båtgarage, ett 25-tal båt-uppläggningsplatser och parkeringsplatser för c:a 100 fordon. Hamnplanen har iordningställts med ett antal bord där medlemmar och gästande kan ta en paus och njuta av utsikten och ev. medhavd förtäring.

Under årens lopp har vägnätet i området förbättrats och en bro byggts för boende på ön Storklyva, därmed har det ”lokala” behovet av båtplatser minskat något . Det har möjliggjort att även icke stugägare är representerade i hamnen.  Kssf har i dagsläget cirka 100 medlemmar. Vi blir naturligtvis gärna flera, så välkommen!

 

Klubbens målsättning är att tillgodose behovet av en båthamn för sommarstugeägare i området samt även i möjligaste mån för övriga båtägare till ett förmånligt pris. Kssf sköter också utprickning i hamnområdet och inre skärgården i anslutning till hamnen. Sommarfest arrangeras normalt årligen på föreningens dansbana som är vackert belägen på ett berg strax söder om hamnen med milsvid utsikt över havet.

Avgifter
sommarstugeägare i Karlsborgsområdet
Årlig medlemsavgift: 200 kr
Årsavgift Y-bom 6 meter: 1200 kr
Årsavgift Y-bom 4,5 meter: 1000 kr
Årlig avgift båtplats: 200 kr
Årlig arbetsdepositionsavgift: 2 x 150 kr*
Årlig Fordonsplats: 200 kr**
Årlig Båtuppläggningsplats: 200 kr
Övriga
Medlemsavgift: 200 kr/år
Arbetsdepositionsavgift: 2 x 150 kr/år*
Fordonsplats: 200 kr/år**

* Kvittas vid närvaro på arbetsdagar

** Ej krav då besöksparkeringar finns att tillgå