Kontakt

 

 • Ordförande: Christer Öhgren
  Frågor gällande föreningen i stort, stadgar, synpunkter och övriga frågor:
  christer@stocksjo.se
  070-8624646
 • Kassör Laila Ålevik
  Frågor gällande båtplatser, bilparkering, båtuppläggningsplatser, avgifter och medlemskap:
  lailaalevik@hotmail.com
  070-3476315
 • Sekreterare: Linda Öhgren
  Frågor om protokoll, kalendarium etc:
  Linda Öhgren
 • Hamnfogde: Ulf Zackrisson
  Frågor av akut praktisk karaktär:
  070-6783495

 

 • Ledamot: Lars Nilsson
  070-6061446
 • Ledamot: Staffan Lundström
  070-5088901
 • Suppleant: Olov Tegman
 • Suppleant: Glenn Bergström