OBS! Vårens arbetsdag och årsmöte UTGÅR!

INFORMATION FRÅN STYRELSEN KARLSBORGS SOMMARSTUGEFÖRENING.

På grund av rådande läge i samhället på grund av Coronan har styrelsen beslutat nedanstående:

  • Årsmötet för 2020 skjuts upp tills vidare . Det kommer dock att genomföras senast i samband med ordinarie årsmötet 2021. Verksamhetsberättelsen för 2019 har redan delgivits medlemmarna . Revisorena har granskat vår ekonomi och föreslagit ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2019. Avgifter för parkering , båtplatser mm kommer att vara oförändrade.
  • Vårens ARBETSDAG som också var planerad till den 16 maj UTGÅR . Nödvändiga arbeten som utprickning och reparationer av bryggor , flaggstång , staket mm kommer att utföras med hjälp av medlemmar som kontaktas personligen av styrelsen.
  • Vakin har placerat ett antal bruna kärl för matavfall vid uppställningsplatsen för sopkärl. Så nu skall det sorteras ! Plast , glas , förpackningar och tidningar lämnas lämpligen på sopstationen vid Sandviksplanen. Vita varor , trå , järn , betong , brännbart och möbler mm på ÅVC i Holmsund eller Gimonäs . Sopor och återvinnings material som förs iland på hamnanläggningen skall snarast transporteras därifrån av ägaren. För byggmaterial mm som skall ut på öarna gäller samma sak .

Med hopp om att Coronan snart klingar av och att livet återgår till det normala, samt att vi får en varm och skön sommar!

Har ni synpunkter eller förslag på något som måste åtgärdas . Kontakta någon i styrelsen eller hamnfogden Ulf Zakrisson.