Corona, årsmöte och arbetsdag

Inställt årsmöte den 1 April!
Lördag den 16 Maj kommer vi i stället ha årsmöte i samband med arbetsdagen. Årsmötet startar 10:30, arbetsdagen ca 11:15.
Läs mer i det bifogade dokumentet här